בחר/י נכס

כל הדירות

אילת

Mr. Soof


ירושלים

Mr. Agrippa


תל אביב

Mr. Rothschild

Mr. Allenby

Mr. Ben Yehuda

Mr. Brooklyn

Mr. Carmel

Mr. Katinsky

Mr. Louis

Mr. Montana

Mr. Promenade

Mr. Yavos

City Collection

אנא בחרו נכס
הגעה
עזיבה
2

מבוגרים: 2 + ילדים: 0

דירות: 1

דירה #1
הוסף דירה
מבוגרים: 2
ילדים: 0
להזמנת דירה
 קוד קופון 

שינוי/ביטול הזמנה קיימת
073-7971118
x
הזמנות דרך אתר הבית מקבלות את המחיר המשתלם ביותר!
x
הזמנות דרך אתר הבית מקבלות את המחיר המשתלם ביותר!
Image Alt

תנאי שימוש

  /  תנאי שימוש
TLV2GOתנאי שימוש

כללי

tlv2go.com הינו אתר אינטרנט המציע, מפרסם, משכיר ומשווק סוגים שונים של מגורי נופש ומגורים לטווח קצר וארוך בישראל. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או TLV2GO.

TLV2GO עושה שימוש באמצעים רבים על מנת להציג מחירים וזמינות מדויקים בזמן אמת. TLV2GO לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידיה והן על ידי צדדים שלישיים. לאחר ביצוע ההזמנה TLV2GO תשלח אישור הזמנה סופי באי-מייל עם פרטים רלוונטיים כגון המחיר הסופי, התאריכים שהוזמנו, כתובת הדירה, דרכי יצירת קשר. על אף זאת, כל הזמנה באתר נתונה להסכמתה של TLV2GO, השומרת לעצמה את הזכות לדחות או לבטל הזמנה ולהציע פתרון אלטרנטיבי, וכל זאת מבלי להיות אחראית להשלכות הנגרמות ללקוח. בנוסף, TLV2GO עושה שימוש בכל האמצעים האפשריים על מנת לוודא כי ההזמנה תישמר ללקוח לאחר ביצוע ההזמנה, אך בהינתן נסיבות מיוחדות או אירועי force major, הלקוח מבין כי במקרה ולא ניתן יהיה לקבל את ההזמנה המקורית הלקוח יקבל החזר מלא של הסכום ששילם או שיקבל דירה אחרת באותה רמה או רמה גבוהה יותר, ללא השלכות ל-TLV2GO.

 

מקדמה

בהזמנות של מעל 21 יום, יש לשלם מקדמה מראש של 20% מהסכום הכולל של ההזמנה כפי שמפורט בטופס ההזמנה האישי. TLV2GO אינה יכולה לשמור את ההזמנה וההזמנה לא תיחשב תקפה עד לתשלום מקדמה על ידי הלקוח. לאחר תשלום המקדמה TLV2GO תשלח אישור סופי עם מספר ההזמנה וקבלה על תשלום המקדמה. 

המקדמה תשולם על ידי הלקוח 30 יום לפני מועד ההגעה. במקרה של ביטול הזמנה לאחר תשלום המקדמה, לא ניתן יהיה לקבל החזר על המקדמה. 

 

אמצעי תשלום

העלות המלאה של ההזמנה תיגבה על ידי TLV2GO כ-7 ימים לפני מועד ההגעה (למעט הזמנות שבוצעו במיסטר פרומינייד שם עלות ההזמנה תיגבה כ-14 יום לפני מועד ההגעה). 

 

מע"מ

המחיר המוצג בשלב הראשוני של החיפוש באתר אינו כולל מע"מ. לקוחות עם דרכונים זרים בלבד רשאים לקבל פטור ממע"מ במעמד ההגעה לאחר שהציגו את הדרכון הזר יחד עם ויזת תייר. לקוחות שאין בידיהם דרכון זר, או שיש בידיהם דרכון זר אך גם מחזיקים בדרכון ישראלי, ישלמו מע"מ בהתאם לחוק הישראלי. 

 

ביטולים

ביטול הזמנה ושאר השירותים שהוזמנו במסגרת האתר, יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, ולאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר ולאחר שקיבל אישור מ-TLV2GO על תנאי העסקה.

עדכון בדבר ביטול הזמנה, יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ובאחת הדרכים הבאות:

  • בעל פה, קרי – בטלפון 073-7971118, או בהודעה בעל פה במקום העסק
  • בדואר רשום למרכז ההזמנות של TLV2GO שכתובתו מונטיפיורי 39 תל אביב
  • בדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected]
  • באתר האינטרנט של TLV2GO

 

מדיניות ביטולים

בנוסף לתשלום המקדמה כפי שפורט לעיל, הסכום הכולל והמלא עבור כל ההזמנות ייגבה על ידי TLV2GO 7 ימים לפני מועד ההגעה.

במידה והלקוח מבטל את הזמנתו לאחר קבלת מייל האישור על ביצוע ההזמנה, דמי הביטול יהיו כדלקמן (מלבד מיסטר רוטשילד):

ביטול של יותר מ-7 ימים לפני מועד ההגעה – ביטול ללא עלות
ביטול של פחות מ-6 ימים לפני מועד ההגעה – ייגבה 100% מסכום ההזמנה קרי לא יינתן החזר כלל

על אף האמור לעיל, עבור הזמנות חודשיות (21 לילות ומעלה) בכל הנכסים מלבד מיסטר רוטשילד, מדיניות הביטולים תהיה:
מעל 14 יום לפני ביצוע הצ'ק אין – ביטול ללא עלות
מתחת ל-13 יום לפני ביצוע הצ'ק אין – יגבה 100% מסכום ההזמנה קרי לא יינתן החזר כל

על אף האמור לעיל, עבור הזמנות במיסטר רוטשילד, מדיניות הביטולים תהיה:

מעל 3 יום לפני ביצוע הצ'ק אין – ביטול ללא עלות
מתחת ל-2 יום לפני ביצוע הצ'ק אין – יגבה 100% מסכום ההזמנה קרי לא יינתן החזר כל

על אף האמור לעיל, עבור הזמנות חודשיות (21 לילות ומעלה) במיסטר רוטשילד, מדיניות הביטולים תהיה:
מעל 7 יום לפני ביצוע הצ'ק אין – ביטול ללא עלות
מתחת ל-6 יום לפני ביצוע הצ'ק אין – יגבה 100% מסכום ההזמנה קרי לא יינתן החזר כלל
על אף האמור לעיל, בהזמנות שבוצעו במחירון ללא החזר (Non-Refundable) הסכום הכולל של ההזמנה ייגבה בעת ביצוע ההזמנה ולא יחולו החזרים כלל במקרה של ביטול

צ'ק אין וצ'ק אאוט

צ'ק אין עצמי יתבצע החל מהשעה 15:00.

שעת הצ'ק אאוט הינה 11:00. 

ניתן יהיה לבצע צ'ק אאוט מוקדם או מאוחר יותר מהשעות הללו בתיאום עם TLV2GO בלבד. 

 

ניקיונות

הלקוח יקבל דירה נקייה עם מגבות וסדינים נקיים לפי כמות האנשים כפי שפורטו בהזמנה. שירותי ניקיון והחלפת מצעים ומגבות אינם כלולים, אך ניתן לתאם ניקיון עם TLV2GO בעלות נוספת. בעת ביצוע הצ'ק אאוט יש להשאיר את הדירה כפי שהתקבלה ובמצב ניקיון סביר. על אף האמור לעיל TLV2GO רשאית לגבות מכרטיס האשראי של הלקוח תשלום נוסף עבור ניקיון במידה והדירה לא הושארה במצב סביר.

 

מחיר

המחירים באתר מפורסמים בשקלים, דולרים או יורו עבור לילה אחד (מהשעה 15:00 ועד 11:00 יום למחרת) וכוללים את השימוש בדירה בהתאם למדיניות הזו. המחירים עלולים להשתנות בהתאם לזמינות, עונה, לתקופה שהוזמנה, מספר האנשים, המצב בשוק או בהתאם למדיניות של TLV2GO.  המחירים אינם קבועים ועשויים להתעדכן מעת לעת. הנחות יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של TLV2GO. סכום ההזמנה כולל את כל ההוצאות – כגון מים, חשמל, גז, כבלים, אינטרנט.

 

כמות האורחים בדירה

בעת ביצוע ההזמנה, הלקוח יציין את מספר האנשים שישהו בדירה. מספר האנשים שישהו בפועל בדירה חייב להיות תואם למספר האנשים כפי שצויין בעת הליך ההזמנה או מספר האנשים הרשאים בפועל להישאר בדירה כפי שנקבע ע"י TLV2GO. 

 

נזקים וחבות

במידה וייגרם נזק לדירה או לריהוט, הלקוח מתחייב להודיע על כך מיידית ל-TLV2GO.

TLV2GO לא תהיה אחראית לנזקים העלולים להיגרם משימוש בדירה הכוללים, אך אינם מוגבלים, לתאונות, נזקים אישיים, ביטוח, או אובדן כתוצאה משריפה, גניבה, אסון טבע, שרברבות, חשמל, גז, מים.

TLV2GO לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים

להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לדירה והשימוש בתכניו.

 

שימוש בדירות

הלקוח שביצע את ההזמנה יהיה אחראי לשימוש הסביר ולהתנהגות ראויה של כל האנשים השוהים בדירה. כל אדם אשר שוהה בדירה שלא יתנהג בצורה הולמת, TLV2GO תהיה רשאית לבקש מהקבוצה לעזוב את הדירה וללא זכותו של הלקוח להעלות כל טענה נגדית של פיצוי או נזקים שנגרמו לו. 

הלקוח מתבקש לשתף פעולה עם החוקים הבאים:

  • אסור לעשן בדירה או באזור הבניין
  • אסור להדליק אש בדירה או באזור הבניין
  • אסור להביא חיות מחמד לדירה או לאזור אלא אם התקבלה הסכמה לכך מאת TLV2GO
  • אסור להביא סמים, נשקים, חומרי דליקה ובעירה וכל דבר אשר נחשב למסוכן כלפי כל אדם, רכוש או הסביבה
  • הדירה ממוקמת באזור מגורים ולכן הלקוח מתבקש לכבד את השכנים ולשמור על שקט
  • אסור להשתמש בדירה למטרות מסחריות, מסיבות, הימורים ו/או כל סוג של פעילות בלתי חוקית. הדירה מיועדת למגורים בלבד

במקרה והלקוח לא יפנה את הדירה לאחר תקופת השהייה TLV2GO תגבה מהלקוח 1000 ש"ח עבור כל לילה נוסף. 

 

שינוי מדיניות

מכיוון שהמדיניות הזו עלולה להשתנות מעת לעת, אנו מציעים כי תעקבו מעת לעת כדי להבין כיצד אנו עושים שימוש במידע האישי שלכם. במידה ונשנה את המדיניות אנו נכתוב זאת בעמוד זה על מנת שהלקוח יבין איזה מידע אישי אנו אוספים, מה השימוש שאנו עושים איתו ובאילו נסיבות נחשוף אותו.

המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש.

 

דין

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. 

.

הבניינים שלנו